Skip to main content

Deklaracja ŁPA

Deklaracja zacieśniania współpracy
łódzkich uczelni publicznych
w ramach Łódzkiego Partnerstwa Akademickiego (ŁPA) 

 

Mając świadomość pierwszoplanowej roli łódzkich uczelni publicznych w kilkudziesięcioletnim procesie kulturowego, społecznego i gospodarczego rozwoju Łodzi i regionu, jak również dając wyraz dumy z naszego dorobku intelektualnego oraz rzeszy wykształconych absolwentów, deklarujemy konsekwentne zacieśnianie współpracy pomiędzy naszymi uczelniami dla dobra społeczności akademickiej, a także miasta, województwa oraz wszystkich obecnych i potencjalnych partnerów w kraju i za granicą.  

Każda z uczelni ze swoją wyjątkową historią i potencjałem jest równorzędnym podmiotem tej współpracy, zachowując swoją odrębność i unikatowość. Partnerska współpraca obejmuje najważniejsze misje naszych uczelni: działalność naukową i artystyczną, kształcenie oraz relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, potęgując możliwości rozwoju każdego z partnerów i integrację środowiska akademickiego. Podstawą naszej współpracy jest solidarność, tolerancja, zaangażowanie i szacunek wśród pracowników, doktorantów i studentów łódzkiej społeczności akademickiej. 

Wyrażamy przekonanie, że ukształtowana przez dekady różnorodność łódzkich publicznych szkół wyższych, wzmocniona wielokulturowymi tradycjami Łodzi, nie stoi w sprzeczności, lecz jest najsilniejszym fundamentem jedności, którą wspólnie zamierzamy budować w ramach Łódzkiego Partnerstwa Akademickiego.  

 

dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. uczelni
Rektor Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

dr Przemysław Wachowski
Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

dr hab. Milenia Fiedler, prof. uczelni
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi

prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik 
Rektor Politechniki Łódzkiej

prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska
Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi