Przejdź do treści

Dwa zespoły z PŁ i UMed laureatami konkursu na wspólną publikację

Data dodania
Kategorie

Poznaliśmy wyniki konkursu o Nagrodę Rektorów Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za najlepszą międzyuczelnianą publikację naukową w 2021 roku. Dwa zespoły naukowców otrzymały po 40 tys. zł za wspólne publikacje w międzynarodowym czasopiśmie „International Journal of Molecular Sciences”.

Image

Pamiątkowe czeki i statuetki, podczas spotkania w rektoracie Politechniki Łódzkiej, naukowcom wręczyli rektor PŁ, prof. Krzysztof Jóźwik oraz rektor UMed, prof. Radzisław Kordek.  Laureatami konkursu zostali ex aequo: zespół autorów publikacji „The Preeclamptic Environment Promotes the Activation of Transcription Factor” w składzie:

 • dr inż. Bartosz Sakowicz (PŁ)
 • dr hab. Agata Sakowicz (UMed)
 • mgr Michalina Bralewska (UMed)
 • mgr Dominika E. Habrowska-Górczyńska (UMed)
 • prof. dr hab. Agnieszka W. Piastowska-Ciesielska (UMed)
 • dr hab. Tadeusz Pietrucha (UMed)

oraz zespół autorów publikacji „Cytotoxic Activity against A549 Human Lung Cancer Cells and ADMET Analysis of New Pyrazole Derivatives” w składzie:

 • dr hab. inż. Agnieszka Czylkowska, prof. PŁ
 • dr hab. inż. Małgorzata Szczesio, prof. PŁ
 • mgr inż. Anita Raducka (PŁ)
 • mgr inż. Bartłomiej Rogalewicz (PŁ)
 • dr n. farm. Paweł Kręcisz (UMed)
 • dr n. farm. Kamila Czarnecka (UMed)
 • prof. dr hab. n. farm. Paweł Szymański (UMed)

Obie prace zostały opublikowane  w czasopiśmie „International Journal of Molecular  Sciences” o wartości 140 punktów, według ministerialnego wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Wartość ich pięcioletniego współczynnika wpływu Impact Factor czasopisma, w którym zostały opublikowane, wynosi 6,132.

Celem nowego konkursu jest promowanie współpracy międzyuczelnianej i wyłonienie najlepszych pomysłów badawczych.