Przejdź do treści

Siódma edycja Łódzkich Dni Informatyki - największego w regionie wydarzenia związanego z IT

Data dodania
Kategorie

Łódzkie Dni Informatyki od 2017 roku są współorganizowane przez łódzkie uczelnie – Politechniką Łódzką, Uniwersytet Łódzki oraz Społeczną Akademią Nauk ze wsparciem Łódzkiego Klastra ICT (który zrzesza przedsiębiorstwa branży ICT w regionie łódzkim). ŁDI stanowią doskonały przykład współpracy międzyuczelnianej, z której korzystają wszyscy interesariusze – studenci łódzkich szkół wyższych, uczniowie szkół średnich z regionu łódzkiego (nasi potencjalni przyszli studenci), a także sam region i będące w naszym otoczeniu przedsiębiorstwa szeroko pojętej branży informatycznej. 

Łódzkie Dni Informatyki od 2017 roku są współorganizowane przez łódzkie uczelnie – Politechniką Łódzką, Uniwersytet Łódzki oraz Społeczną Akademią Nauk ze wsparciem Łódzkiego Klastra ICT (który zrzesza przedsiębiorstwa branży ICT w regionie łódzkim). ŁDI stanowią doskonały przykład współpracy międzyuczelnianej, z której korzystają wszyscy interesariusze – studenci łódzkich szkół wyższych, uczniowie szkół średnich z regionu łódzkiego (nasi potencjalni przyszli studenci), a także sam region i będące w naszym otoczeniu przedsiębiorstwa szeroko pojętej branży informatycznej. 

Akademickie aule Politechniki Łódzkiej (pierwszego dnia) i Uniwersytetu Łódzkiego (drugiego dnia) pełne były studentów, uczniów szkół średnich i pasjonatów informatyki. Tematem przewodnim tegorocznej edycji była sztuczna inteligencja i możliwość jej wykorzystania w różnych aspektach.   

Pierwszy dzień na Politechnice Łódzkiej rozpoczął się od wykładu Gry bardziej realne niż rzeczywistość - konsekwencje rewolucji AI w przemyśle kreatywnym, a podczas pozostałych prelekcji i warsztatów nie zabrakło też innych ważnych dla branży tematów, jak cyberbezpieczeństwo samochodów czy bezpieczeństwo transakcji bankowych. 

Drugiego dnia na Uniwersytecie Łódzkim uczestnicy otrzymali kolejną dawkę aktualnej wiedzy z obszaru AI podczas wykładu otwierającego Sztuczna Inteligencja. prawdziwe wyzwania., a także z obszarów takich jak programowanie czy technologie chmurowe.  

LDI  -podsumowanie

Prelekcje i warsztaty podczas Łódzkich Dni Informatyki prowadzone są przez praktyków – specjalistów z firm. Z perspektywy studentów jest to możliwość sprawdzenia, czym mogą zajmować się w (niedalekiej) przyszłości, a także pozyskania dodatkowych umiejętności i kompetencji. 

Podczas ŁDI nagrodzono laureatów konkursu „Studencki Łódzki[a] Programista[ka] Roku” . Najlepsi studenci – programiści Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego i Społecznej Akademii Nauk otrzymali nagrody – stypendia ufundowane przez Łódzki Klaster ICT  w wysokości 5 tys. zł.  

Przez pierwsze dwa dni uczelnie przygotowały dedykowane ścieżki „juniorskie”, w ramach których uczniowie zapoznali się z możliwością studiowania na Politechnice Łódzkiej i Uniwersytecie Łódzkim,  aktywnościami studenckich kół naukowych, a także wysłuchali krótkich prelekcji o możliwościach rozpoczęcia kariery w IT. Trzeciego dnia w Politechnice Łódzkiej w ramach Pracowni Aktywnego Korzystania z Technologii zorganizowane zostały warsztaty dla uczniów szkół średnich z całego województwa oraz dedykowane szkolenie dla nauczycieli.  

Integralną częścią ŁDI jest branżowa giełda pracy – w ramach której swoje stoiska miały firmy zrzeszone w Klastrze: Commerzbank – Centrum Technologii Cyfrowych w Polsce, Hitachi Energy, Rossmann Polska, ABB, Ericsson i Sollers Consulting. Na stoiskach oprócz ofert staży, praktyk i pracy nie zabrakło gadżetów, konkursów i dobrej zabawy