Przejdź do treści

Wspólnie tworzymy kulturę: ASP i UŁ

Data dodania
Kategorie

Współpraca między Uniwersytetem Łódzkim a Akademią Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi trwa od dawna, lecz to w lutym 2023 r. obie strony podpisały pierwsze porozumienie, dzięki któremu podejmowane razem działania weszły w kolejny etap współpracy. Na potrzeby realizacji projektów z pogranicza nauki i sztuki wygospodarowano dwie przestrzenie wystawienniczo-edukacyjne. Zorganizowane zostały w nich już liczne wystawy, spotkania, warsztaty i wykłady, a plany kulturalne UŁ i ASP sięgają na ponad rok w przód!

Image

 

W 2022 roku w Centrum Komunikacji i PR-u Uniwersytetu Łódzkiego utworzono zespół, którego członkowie pracują nad poszerzeniem działalności kulturalnej uczelni. Umacniana od dłuższego czasu współpraca między Uniwersytetem Łódzkim a Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi przybrała wtedy na sile.  

Poza ścisłą współpracą w ramach Fotofestiwalu w roku 2022 UŁ i ASP przygotowały dwie ekspozycje – wystawę fotograficzna „Zrost” Doroty Stolarskiej-Kultys oraz wystawę „Ukraina. Lwów. 2022” prof. Marka Domańskiego i Tomasza Ferenca, a każdej z nich towarzyszył program wydarzeń okołowystawowych. Pod koniec 2022 r. prezentowane były obrazy w ramach projektu literacko-malarskiego „Skóra miasta: wielowarstwie” Magdaleny Skrzypczak, która jest absolwentką UŁ i ASP.  

Image
Zdjęcie poglądowe do art. Wspólnie tworzymy kulturę
Zdjęcie z wernisażu projektu literacko-malarskiego „Skóra miasta: wielowarstwie” Magdaleny Skrzypczak (fot. Bartosz Kałużny / CKiPR UŁ)

Podpisanie porozumienia o współpracy

W lutym 2023 obie uczelnie podpisały oficjalne porozumienie. Zacieśniająca się współpraca dowiodła, że zespoły, które organizują i promują wydarzenia łączące naukę i sztukę, znalazły wspólny język. Podpisanie porozumienia posłuży zatem usystematyzowaniu naszych działań i pozwoli jeszcze intensywniej promować dokonania naukowe uniwersyteckich badaczy z użyciem języka sztuki mówiła Rektor UŁ prof. Elżbieta Żądzińska.

 

Sztuka promowania nauki

Dla Uniwersytetu współdziałanie w tzw. obszarze Art & Science to sposobność, aby dotrzeć z rezultatami badań i sukcesami naukowców do szerszego grona odbiorców.

Wystawy czy instalacje bywają dla publiczności okazją, by zapoznać się z dorobkiem naukowym badaczy, a prezentacja nauki z użyciem artystycznych środków wyrazu może okazać się bardziej przystępna. Ważne jest dla nas również zestawianie i konfrontowanie punktów widzenia artystów i naukowców – wskutek takich spotkań powstają nowe perspektywy i znaczenia 

wyjaśnia dr Bartosz Kałużny, który w Centrum Komunikacji i PR-u UŁ odpowiada m.in. za komunikację wydarzeń kulturalnych. 

Na porozumieniu zyskuje nie tylko Uniwersytet – dla artystów i pracowników dydaktycznych z ASP otwierają się nowe przestrzenie do prezentowania swoich prac; mogą oni również dotrzeć ze swoją sztuką do publiczności w Łodzi, bowiem obie galerie są dostępne dla lokalnych społeczności. Przede wszystkim jednak przyczyniają się do tworzenia przestrzeni wymiany myśli między naukowcami różnych dziedzin i artystami. Dzięki współpracy umacnia się również wizerunek Łodzi Akademickiej. 

Image
Zdjęcie z wernisażu projektu „GENEZA. Skąd przyszliśmy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy?” (fot. Maciej Andrzejewski / CKiPR UŁ)
Zdjęcie z wernisażu projektu „GENEZA. Skąd przyszliśmy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy?” (fot. Maciej Andrzejewski / CKiPR UŁ)

Dwie wozownie - wspólna przestrzeń

Na potrzeby organizacji wspólnych wydarzeń kulturalnych Uniwersytet Łódzki wygospodarował i przygotował dwie przestrzenie – Wozownię przy ul. Franciszkańskiej 1/5 oraz Wozownię przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11. Oba miejsca pełnią nie tylko funkcje stricte wystawiennicze, lecz organizowane są w nich także wydarzenia popularyzatorskie i edukacyjne, takie jak wykłady, spotkania autorskie, warsztaty czy dyskusje. 

W ramach podpisanego porozumienia realizowany jest cykl wystaw we współpracy z ASP pod nazwą Laboratorium Działań Interdyscyplinarnych, których kuratorami są prof. Tomasz Ferenc z UŁ oraz prof. dr Marek Domański z Akademii Sztuk Pięknych 

tłumaczył Rektor ASP dr Przemysław Wachowski podczas wernisażu wystawy, która zainicjowała formalne porozumienie. 

Image
Jedna z przestrzeni wystawienniczo-edukacyjnych – Wozownia 1/5
Jedna z przestrzeni wystawienniczo-edukacyjnych – Wozownia 1/5

Współpraca między ASP a UŁ nie ogranicza się jednak do Laboratorium Działań Interdyscyplinarnych – planowane wespół działania dotyczą wszystkich dziedzin sztuki i realizowane są z przedstawicielami różnych jednostek obu uczelni. 

 

Współdziałanie w praktyce

Wraz z uroczystym podpisaniem umowy odbył się wernisaż prac fotograficznych Artura Urbańskiego „Koniec miasta”. W roku 2023 zrealizowane zostały również: 

  • wystawa Zofii Bisiak wraz z programem wykładów i spotkań pt. „MATERIA. MEDIUM. WYMIANA sztuka papieru, sztuka komunikacji” we współpracy z prof. Ewą Latkowską-Żychską z Pracowni Papieru w Instytucie Tkaniny, Druku i Stylizacji Wnętrz,
Image
Zdjęcie ze spotkania z prof. Ewą Latkowską-Żychską (fot. Bartosz Kałużny / CKiPR UŁ)
Zdjęcie ze spotkania z prof. Ewą Latkowską-Żychską (fot. Bartosz Kałużny / CKiPR UŁ)
  • instalacja artystyczno-edukacyjna PYTAJNIK – we współpracy z dr Beatą Marcinkowską, dr hab. Barbarą Kaczorowską z Instytutu Edukacji Artystycznej oraz studentami na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,
Image
Zdjęcie z otwarcia PYTAJNIKA (fot. Bartosz Kałużny / CKiPR UŁ)
Zdjęcie z otwarcia PYTAJNIKA (fot. Bartosz Kałużny / CKiPR UŁ)
  • Dwa przedsięwzięcia w ramach Fotofestiwalu 2023, czyli projekt fotograficzny RIVERSCAPE dotyczący dziedzictwa łódzkich rzek autorstwa prof. Marka Domańskiego z nurtu błękitnej humanistyki oraz projekt Anity Osuch dotyczący postfotografii 
Image
Zdjęcie z wernisażu wystawy RIVERSCAPE (fot. Maciej Andrzejewski / CKiPR UŁ)
Zdjęcie z wernisażu wystawy RIVERSCAPE (fot. Maciej Andrzejewski / CKiPR UŁ)
  • W ostatnim kwartale roku 2023 planowana jest wystawa Macieja Rawluka „Wszystko składane”. To kolejna odsłona tematu o suburbiach. Sedno projektu stanowi subiektywny punkt widzenia turysty-eksploratora trudno dostępnych i nieoczywistych rejonów Warszawy. To taki łódzki ogląd stolicy.